ANKARA
0555 832 1888 - 0546 250 1144
bedirhanbahcivan@gmail.com

ANTRENÖRLÜK

BESYO PMYO POMEM PAEM PÖH JÖH VE ASKERİ OKULLAR HAZIRLIK

İlk dört yarıyıl temel eğitim son dört yarıyıl uzmanlık eğitimi olmak üzere öğrenciler toplam 240 AKTS kredisi ile mezun olmaları planlanmıştır. Programda Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Antrenör Eğitim Yönetmeliğinde yer alan dersler dikkate alınmıştır.

TEMEL EĞİTİM

Temel eğitimde 4 takım ve 4 bireysel spor branşının yanı sıra Temel Atletizm, Genel Cimnastik, Doğa Sporları, Yüzme ve Seçmeli Su sporları ve Kayak Kamp dersleri yer almıştır. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojileri ve Güzel sanatlar dersleri, ilk iki yarıyıl içerisinde planlanmıştır. Uzmanlık eğitimi için temel oluşturacak psiko-sosyal alan dersleri, spor sağlık, matematik ve fizik dersleri planlanmıştır. Antrenörlük teorik alan derslerinden ise genel antrenman bilgisi ve antrenörlük deneyimi ve uygulaması dersleri yer almıştır.

 

UZMANLIK EĞİTİMİ

5. yarıyılda öğrencilerin asıl branş ve yardımcı branş uzmanlık derslerine başlamaları planlanmıştır.
Asıl branş dersleri üniversitemiz olanakları, öğretim elemanı ve çevre koşulları dikkate alınarak açılacaktır.
Yardımcı branş dersleri asıl branşın yanında ikinci ağırlıkta antrenörlük eğitimi verilecek branşları kapsamaktadır.
Asıl branş ve yardımcı branş derslerinin seçilebilmesi için adayın bu derslerin ön şartı olan dersleri temel eğitimde almış ve başarmış olması gereklidir.

Asıl ve Yardımcı Branş derslerinin açılması ile ilgili ilkeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

Spor Branş derslerinin açılabilmesi için

Bireysel spor branşlarının açılabilmesi için en az 3 öğrencinin,

Takım sporları branşlarının açılması için en az 5 öğrencinin seçmesi gereklidir,

Teorik derslerin açılabilmesi için en az 10 öğrencinin dersi seçmiş olması gerekmektedir.

 

Mezuniyet Sonrası Antrenörlük Belgeleri

Antrenörlük Bölümünü bitiren öğrenciler Federasyonların Antrenörlük Eğitimi Talimatı hükümlerine göre Asıl Branş olarak seçtikleri uygulama alanından III. Kademe antrenör belgesine sahip olabileceklerdir. Öğrenciler, Yardımcı Branş olarak seçtikleri uygulama alanından ise I. Kademe Yardımcı Antrenör belgesine sahip olabileceklerdir.

 

Araç çubuğuna atla